उही नै धरा हो

158
  •  
  •  
  •  

उता रात आँधी यता भो उज्यालो
उता बात आँधी यता पूर्ण बालो
छ के के अनौठो उही घाम पानी
उही नै धरा हो उही हो जवानी

सबै कर्मयोगी सबै माहुरी रे
पुगे वर्ष साठी नभै चाहुरी रे
अघोरी पिताजी सुनाएँ कहानी
भयो रुष्ट हाम्रो सुखी राजधानी

न माटो रमायो न बाटो रमायो
न बाठो रमायो न लाटो रमायो
यही हो सुनेको यही हो पढेको
यही हो चुनेको यही हो अड़ेको

बनी भीम आएँ बनी धर्म आएँ
विनोदी सखाजी म धेरै रमाएँ
म गोबिन्द सम्झी म गोपी धरामा
बड़े साथ मेरो कुना कन्दरामा

उही रत्न ‘मेरो उही’राम’मेरो
सबै चारतारे उही ‘वाम’ मेरो
सखी राधिकाजी न रोए बिहानै
मुली बालिकाजी न रोए बिहानै

बछौली झुवानी चुरेको छहारी
उज्यालो उज्यालो बढ़ी स्वच्छ पारी
बनाएर आएँ सुनौलो कहानी
यही जिन्दगी हो यही जिन्दगानी

वियोगी र योगी उही बूँद मेरा
उही रामजी हो उही हो सवेरा
छ हावा बहेको यता स्वच्छ साथी
छ पानी रहेको सफा स्वच्छ साथी

रमायो गिरी यो परी नातिनीजी
बुहारी र छोरा चरी नातिनीजी
घुमायो घुमायो उही आरजूले
चुमायो धरा यो दुई आरजूले

न आगो न पानी यता जिन्दगानी
न नारा न आरा यता राजधानी
न फेवा न रारा यता नैन मेरा
उही जेट साथी उही नेट साथी
उही हो उही हो सबै भेट साथी


  •  
  •  
  •