तालमेलका लागि अन्य दलहरुसंग छलफल हुँदैछ : प्रधानमन्त्री

121
  •  
  •  
  •  

k|wfgdGqL b]pjf s~rgk'/df dxfsfnL gbLdf lgdf{0f x'g nfu]sf] rf/ n]gsf] k'nsf] lznfGof;sf nflu s~rgk'/df k'Ug'ePsf k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjfnfO{ :jfut ul/Fb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

धनगढी, १५ भदौ (ओएनएस) : प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले २ नं हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आवश्यकता हेरेर अन्य दलहरुसंग तालमेल हुने बताएका छन् ।

महाकाली नदीमा निर्माण हुन लागेको चार लेनको पुलको शिलान्यासका लागि कञ्चनपुर जान लागेका बेला धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै अन्य दलहरुसंग तालमेल गर्न सकिने बताए ।

उनले तालमेल आवश्यक हुने ठाउँमा अन्य दलहरुसंग छलफलसमेत भइरहेको जानकारी दिए । ‘सल्लाह भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकता हेरेर तालमेल गर्न सकिन्छ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले महाकाली नदीमा ‘चार लेन’को पुल निर्माण भएपछि प्रदेश नम्बर ७ को समग्र विकासमा योगदान पुग्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले भारतसँग भएको समझदारीअनुरुप पञ्चेश्वर परियोजनाका साथै, कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण र गौरीफण्टा नाकाको स्तरोन्नति गर्ने काम कार्यान्वयनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थाका लागि प्राविधिक इन्स्टिच्युट खोल्ने विषयमा पनि भारतसँग सहमति भएको जानकारी दिए ।


  •  
  •  
  •