स्वास्थ्यकर्मीलाई मन्त्री पोखरेलको निर्देशन–बाढीपीडितको २४सै घण्टा सेवा गरौं

105
  •  
  •  
  •  

lzIffdGqL kf]v/]n M vf]6fªsf] ;b/d'sfd lbQm]ndf cfof]lht ;+ljwfg k|rf/ cleofg sfo{qmddf af]Ng'x'Fb} lzIffdGqL lul//fhdl0f kf]v/]n . tl:a/ M s]bf/ du/÷vf]6fª

गौशाला, ४ भदौ (ओएनएस) : स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले महोत्तरीका स्वास्थ्यकर्मीलाई २४सै घण्टा बाढीपीडितको सेवामा रहन निर्देशन दिएका छन् ।

सदरमुकाम जलेश्वरस्थित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पुगेर उनले यहाँका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई बाढीपीडितको उपचारमा २४सै घण्टा खट्न निर्देशन दिएका हुन् ।
महोत्तरीमा बाढीबाट ४० हजार घरपरिवार प्रभावित भएका छन् ।

मन्त्री पोखरेलले जिल्लाका बाढीपीडितका गाउँठाउँमा चिकित्सक र औषधिसहितको टोली पुगेर जनताको स्वास्थ्यको अभिभारा उठाउन र रोग तथा महामारी फैलन नदिन पनि सुझाव दिए ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको भण्डारमा रहेका औषधि, आकस्मिक कक्षलगायतका स्थलगत निरीक्षणपश्चात् उनले चाँडै उक्त अस्पतालको शय्या थप्ने, भवनअनुसारको र चिकित्सकसहितको अन्य स्वास्थ्यकर्मी पठाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।


  •  
  •  
  •