सुखदुःखका पल तस्विरमा

428
  •  
  •  
  •  

हामी जहाँ भएपनि, जुन समूदायको भएपनि, जुन संस्कृति मान्ने भएपनि, हामीलाई हामीलाई एकताबद्ध गराउने भावनाले हो । यहाँ केही तस्बिर छन् जसले हामी मानव हुनुको नाताले भावनात्मक बनाइदिन्छ । विभिन्न देशका यी तस्बिरहरुले आनन्द, निर्दोषता, निराशा, जिज्ञासा,लगनशीलता आदिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । जहाँ नेपालको पनि एउटा फोटो समावेश छ ।
एजेन्सीx1 x2 x2` x3 x4 x5 x6 x7 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40 x41 x42 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50 x51 x53 x54 x56 x57 x58 x59 x60 x61 x62 x65 x66 x67 x68

  •  
  •  
  •