तस्वीरमा विजया दशमी!

128
  •  
  •  
  •  

_AKD1853

_AKD1858_oooo _AKD1864_)000 _AKD1874_OOOOO kz'klt a[4f>ddf z'e]Io'saf6 bz}+sf] l6sf nufPkl5 d':s'/fpFb} a[4 ._AKD1828 _AKD1852-888 z'qmaf/ nlntk'/df bz}sf] l6sf nufPkl5  . _AKD1806_oooo _AKD1807_9999999]] _AKD1819_0000हिन्दुहरुको महान चाड विजयादशमीको अवसरमा शुक्रवार मुलुकभर सर्वसाधारणदेखि राष्ट्रपतिसम्म व्यस्त भए । शुभ साईतको टिका आफूले ग्रहण गरेपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले  सर्वसाधारणलाई टिका लगाइ दिएका थिए । प्रस्तुत छ केही झलक । तस्वीर :ओएनएस

 


  •  
  •  
  •