आमा र आँसु

533
  •  
  •  
  •  

लक्ष्मण सिटाैला

घाम चाहिन्नथ्यो
जुन चाहिन्नथ्यो
तिमी भैदिएकी भए आमा !

मलाई केहि चाहिन्नथ्यो ।
बतास चाहिन्नथ्यो
पहाड चाहिन्नथ्यो
तिमी भैदिएकी भए आमा !

मलाई आकाश चाहिन्नथ्यो
मीठो चाहिन्नथ्यो
मसिनो चाहिन्नथ्यो
तिमी भैदिएकी भए आमा !
मलाई स्वाद चाहिन्नथ्योमन्दिर चाहिन्नथ्यो
देवता चाहिन्नथ्यो
तिमी भैदिएकी भए आमा !
मलाई धाम चाहिन्नथ्यो

सत्य चाहिन्नथ्यो
सुन्दरता चाहिन्नथ्यो
तिमी भैदिएकी भए आमा
मलाई आवाद चाहिन्नथ्यो

ज्ञान चाहिन्नथ्यो
ध्यान चाहिन्नथ्यो
तिमी भैदिएकी भए आमा
मलाई शान्ति चाहिन्नथ्यो

आफन्त चाहिन्नथ्यो
इस्टमित्र चाहिन्नथ्यो
तिमी भैदिएकी भए आमा
मलाई कसैको नाता चाहिन्नथ्यो

भविस्य चाहिन्नथ्यो
वर्तमान चाहिन्नथ्यो
तिमी भैदिएकी भए आमा

मलाई समय नै चाहिन्नथ्यो
सहयोग चाहिन्नथ्यो
कसैको सद्भाव चाहिन्नथ्यो
तिमी भैदिएकी भए आमा

मलाई स्वार्थी दुनियाँ चाहिन्नथ्यो
धूप चाहिन्नथ्यो
आरती चाहिन्नथ्यो
तिमी भैदिएकी भए आमा

कसैको आशीर्वाद चाहिन्नथ्यो
भाग्य चाहिन्नथ्यो
भगवान चाहिन्नथ्यो
तिमी भैदिएकी भए आमा

मलाई धर्म नै चाहिन्नथ्यो ।
गीत चाहिन्नथ्यो
सङ्गीत चाहिन्नथ्यो
तिमी भैदिएकी भए आमा
मलाई एकान्त चाहिन्नथ्यो

हाँसो चाहिन्नथ्यो
खुसी चाहिन्नथ्यो
तिमी भैदिएकी भए आमा
मलाई यो आँसु चाहिन्नथ्यो


  •  
  •  
  •