आन्दोलनको गति !

27
  •  
  •  
  •  

२२ दलले आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा सहभागीहरु । तस्वीर : ओएनएस


  •  
  •  
  •