आउटलाइन न्युज सर्भिस

[toggle title=”आउट लाई������� समाचार सेवामा हार्दिक स्वागत छ ।” state=”close” ]

समाचार, विचार, ���न्तरवार्ता, फोटो, अडियो, भिडि�����ो लगायतका सामाग्रीहरु उत्पादन गरी उ�����लब्ध गराउने उदेश्य सहित आउटलाईन समाचार सेवा (Outline News Service) स्थापना भ���को हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त यो नेपालको पहिलो नीजि क्षेत्रको समाचार सेवा हो । यो सेवा जुनस���कै सञ्चारगृह, संस्������/व्यक्तिले पनि प्राप्त गर्न सक्छ । जसका लागि सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यसका लागि Login गर्नुहोस् ।[/toggle]

[tabs type=”vertical”]

[tabs_head]

[tab_title]सेवा सुचरु गर्न का लागि?[/tab_title]

[tab_title]Register गर्न का लागि? [/tab_title]

[/tabs_head]

[tab]

१. युजर हाम्रो system मा Register हुनु पर्ने हुन्छ ।
२. समाचार सेवा  सूचरु गर्न का लागि निस्चित Package वाफत सुल्क तीरी सकेपछी ह���म����� ले युजर लाई सेवा सुचरु ग���्���ौ ।
Note : ���ो सेवा अन्तर्गत  निस्चित Package समय पछी आँफै बन्द हुने छ ।

[/tab]

[tab]

१.   सेवा प्राप्त गर्नका लागि पहिले register गर्नुपर्नेछ । यसका लागि तल register मा Click  ���रेर register गर्नुहोस्

���थवा

२.  Register गर्नका लागि निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोस्

Phone:  ०१-४१०२१०३, ०१-४२२७३२५
Email: register@onsnews.com

[/tab]

[/tabs]