आउटलाइन न्युज सर्भिस | Outline News Service
बुधवार, कार्तिक १, २०७४ | Wednesday, October 18, 2017
न्युज अपडेट

आउटलाइन न्युज सर्भिस

आउट लाई������� समाचार सेवामा हार्दिक स्वागत छ ।

आउट लाई������� समाचार सेवामा हार्दिक स्वागत छ ।

समाचार, विचार, ���न्तरवार्ता, फोटो, अडियो, भिडि�����ो लगायतका सामाग्रीहरु उत्पादन गरी उ�����लब्ध गराउने उदेश्य सहित आउटलाईन समाचार सेवा (Outline News Service) स्थापना भ���को हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त यो नेपालको पहिलो नीजि क्षेत्रको समाचार सेवा हो । यो सेवा जुनस���कै सञ्चारगृह, संस्������/व्यक्तिले पनि प्राप्त गर्न सक्छ । जसका लागि सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यसका लागि Login गर्नुहोस्

  • सेवा सुचरु गर्न का लागि?
  • Register गर्न का लागि?

१. युजर हाम्रो system मा Register हुनु पर्ने हुन्छ ।
२. समाचार सेवा  सूचरु गर्न का लागि निस्चित Package वाफत सुल्क तीरी सकेपछी ह���म����� ले युजर लाई सेवा सुचरु ग���्���ौ ।
Note : ���ो सेवा अन्तर्गत  निस्चित Package समय पछी आँफै बन्द हुने छ ।

१.   सेवा प्राप्त गर्नका लागि पहिले register गर्नुपर्नेछ । यसका लागि तल register मा Click  ���रेर register गर्नुहोस्

���थवा

२.  Register गर्नका लागि निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोस्

Phone:  ०१-४१०२१०३, ०१-४२२७३२५
Email: register@onsnews.comYou must be logged in to view this page.

'
Scroll To Top